8.7.20

Bir Rüyanın İnşası : Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik


Resim, afiş ve çizimler aracılığıyla Arnavut toplumsal gerçekçiliğine odaklanan sergi, sosyalizmin kuruluş ilkelerini işçi sınıfında yaymayı amaçlayan siyasi tavrın hâkim olduğu diktatörlük dönemi görsel sanatlarından bir seçki sunuyor.

Artan Shabani'nin küratörlüğünde, Pera Müzesi'nde sunulan sergi, 20. yüzyılın ikinci yarısında tartışmasız biçimde Arnavutluk görsel sanatlarına egemen olan komünist ideolojinin etkilerini araştırıyor.

Eserlerin dogmatik içeriğinde belirleyici olan bu ideolojiyi yansıtan seçki, uzun süre dünyanın geri kalanından yalıtılmış bir hayat süren Arnavutluk halkının kültürünü ve kimliğini daha yakından tanıma fırsatı veriyor, dönemin gündelik hayatı, işçi sınıfı, lider portreleri, rejim temsilleri ve gelecek kuşaklara duyulan umut gibi çeşitli konuları ele alıyor.
Sergi kataloğunda ise sanat tarihçi Ermir Hoxha’nın dönemi sanat tarihsel analiz eden Arnavutluk Tarzı Toplumcu Gerçekçilik ve küratör Artan Shabani’nin sergiyi kapsamlı bir şekilde ele aldığı Bir Rüyanın İnşası: Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik başlıklı metinleri yer alıyor.
Metinlere, Arnavutluk Sanat ve Siyasetinde 20. Yüzyıl başlıklı bir de kronoloji eşlik ediyor.
Bir Rüyanın İnşası : Arnavutluk Sanatında Toplumcu Gerçekçilik sergisi, 07 Temmuz - 15 Kasım 2020 tarihleri arasında Pera Müzesi'nde..