11.10.2015

Oyuncular Sendikası: Grevdeyiz!.
Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız! 

12-13 Ekim günleri grevdeyiz!

Oyuncular Sendikası, DİSK,KESK, TMMOB,TTB'nin birlikte aldıkları 12-13 Ekim tarihlerindeki genel grev kararını desteklemektedir.

Ölen, yaralanan arkadaşlarımızı anmak, terörü protesto etmek için biz de grevdeyiz.

Üyelerimizin, meslektaşlarımızın, alanımızda kurulu sendikaların, meslek birliklerimizin ve kamuoyunun bilgisine!

OYUNCULAR SENDİKASI