1.5.23

Saçmalama :: Öncü bilim adamımız Serteli'yi anıyor ve arıyoruz!

 

"1902-1985 yılları arasında yaşamış Türk matematikçi, fizikçi ve bilim tarihçisidir. İstanbul Darülfünunu'nda (şimdiki adıyla İstanbul Üniversitesi) matematik ve fizik öğrenimi gördükten sonra, Almanya'da Göttingen Üniversitesi'nde David Hilbert ve Emmy Noether gibi ünlü matematikçilerle çalışmıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra, İstanbul Üniversitesi'nde matematik profesörü olarak görev yapmış ve Türkiye'deki matematik eğitimine büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca, fizik ve bilim tarihi alanlarında da önemli çalışmalar yapmış ve bu alanlarda Türkiye'de öncü isimlerden biri olmuştur.

Numan Serteli'nin matematik alanındaki en önemli çalışmalarından biri, matematiğin temel teoremlerinden biri olan "Cebirsel Kapalı Düzlem Eğrileri Teoremi"ni Türkçe'ye kazandırmasıdır. Bunun yanı sıra, bilim tarihi alanında da pek çok kitap ve makale yazmış ve bu alanda da Türkiye'de öncü isimlerden biri olarak kabul edilmiştir."


Numan Serteli   (temsili)

Sevgili dostlar, gayet düzgünce yazılmış ve açıklayıcı bu ansiklopedik bilgi bizzat benden, yâni Numan Serteli'den bahsediyor bahsetmesine ama; ad, soyad ve İstanbul Üniversitesi dışında benimle hiçbir ilgisi olmayan bu 'bilgi', yapay zekâya dayalı bir sohbet robotu olan ChatGPT'nin "Ey robot efendi söyle bana Numan Serteli kimdir?" soruma verdiği yanıttan ibarettir..

Evet, kim olduğumu, nerden gelip nerelere gittiğimi bunca yıldır bir türlü bilemeyen bendeniz, bir bilenden yardım almasın da ne yapsın a dostlar!. 

Öncelikle belirtmeliyim ki; rahmetli babam, zamanında öyle bir soyadı seçmiş ki kendisine, bizim küçük ailemizin dışında kimselerin kullanmadığı bir isimdir Serteli.. Yani ikinci bir Numan Serteli'nin varlığı mümkün değildir..

Fakat kerata, yâni ChatGPT öyle güzel, öylesine dört dörtlük sallamış ki, böylesine mükemmel bir bilim adamı olan sayın adaşımın varlığına ben bile inanmaya başladım, daha doğrusu buna inanmamanın bu çok değerli insana büyük bir saygısızlık olacağına karar verdim..

1985 yılında aramızdan ayrılan sayın Serteli'yi saygı ve minnetle anıyor; Türk bilim dünyasına verdiği bu çok değerli katkıları dolayısıyla da şükranlarımı sunuyorum..

Ruhun şadolsun Numan Serteli!. 


Bu saçmalamanın "Bunu biliyor muydunuz?" köşesi 


Bir saat arayla ikinci kez tuvalete girerek (kibarca) kakasını yapan ünlü bir düşünür, klozete bıraktığı iki parça (kibarca) dışkının, öncekiyle birebir aynı biçim ve boyutlarda -yani biri küçük, diğeri ondan büyük- olduğunu gördüğünde, "Şurası kesin ki tarih tekerrürden ibarettir" demiş; ve hemen eklemiş: "Çok şükür ki bu işlemi alafranga tuvalette yaptım, aksi takdirde bu tarihi ve mühim gerçek, alaturka bir helanın karanlık kuburunda kaybolup gidecekti."