17.3.21

Kartpostal Çıplakları


Çıplaklığın seyirlik halleri, Osmanlı’nın dünyasına resimlerden önce kartpostallarda ulaşır. 

1890’lardan itibaren ve özellikle 1910’larda, II. Meşrutiyet’in ilanından sonraki yıllara rastlayan dönemde elden ele, kentten kente dolaştığı anlaşılmaktadır. 

Bunlarda, insan bedeninin seyredilir bir nesne haline gelişinin ilk örnekleri görülür. 

Popüler güreşçi pozlarında da görülebildiği gibi, seyirlik olmak hali kadınlara özgü değildir. 

Nü olgusunun çıplaklık kadar pozla ilgili olduğunu gösteren bu görüntülerde, bir anlamda “giyinik nü” sayabileceğimiz, uzanan ya da bacaklarını sergileyen oryantalist “Türk kadını” temsilleri de bulunur.


Doğu Güzeli̇. Salut de Constanti̇nople [No. 9701] *

Osmanlı İmparatorluğu’nda Avusturyalı Max Fruchtermann ile 1890’lı yıllarda başlayan kartpostal yayıncılığı, zaman içinde Ludwigshon, Zellich, Rochat gibi öncü isimlerle kent manzarasından nü’ye, zengin bir çeşitlilik içinde yoğun bir üretime kavuşmuştur.

Doğu Güzeli̇, 21 Şubat 1907 tari̇hi̇nde İstanbul’dan Fransa’ya gönderi̇lmi̇ş kartpostal. Seyhun Bi̇nzet Koleksi̇yonu.


(İşbu yazı Pera Müzesi tarafından hazırlanmıştır.)