23.12.16

Sinan Bökesoy'dan Bir Ses Yerleştirmesi : The Wall


Sanatorium 12 Ocak - 18 Şubat tarihleri arasında Sinan Bökesoy'un The Wall adlı ses yerleştirmesini sergileyecek.

The Wall / Duvar mimari anlamda iki bölümü birbirinden ayıran, bir çevrilmişlik ya da açığa çıkarma eylemini gerçekleştiren en basit yapı elemanıdır.
Aynı zamanda enformasyonu ve korunması gereken alanları kontrol altına alır (firewall), olayları gizler ve bir izolasyona işaret eder.
Tüm bunlar bir otoritenin varlığını gösterir.
Diğer mimari öğeler gibi, duvar ‘ev sahipliği’ yaptığı ortamın ses akustiğini tanımlar. Kendisine çarpan, yansıyan ve içinden geçen tüm enformasyon değişime uğrar.

Duvar yerleştirmeleri, bu doğal akustik davranışı tasarımlanmış ses ortamlarına uygulayarak kişiler, olaylar ve topluluklar arasındaki görünmeyen duvarları somutlaştırma / duyulabilir hale getirme amacını taşır.

Ziyaretçi, yerleştirmelerin fizik ortamlarını etkileşimli ses bölgelerini katederek ve duvarın iki tarafının ses ortamına tanıklık ederek dolaşır.

Galerideki yerleştirmeler hakkında

Bahçeler/Gardens, duvarlar tarafından oluşturulmuş/sınırlanmış iki izole ortamı ses belgeleri ile bize sunar; biri zoraki yapılmış bir duvar, diğeri ise isteyerek oluşturulmuş bir duvardır.
Yakınlık/Proximity, iki ayrı zamana ait savaş ortamını bir duvar ile birbirinden ayırarak sunar.

Nasıl ziyaret edilir?

Ziyaretçi iPhone/iPad için geliştirilmiş yerleştirme uygulamasını ve bir adet kulaklık kullanarak, iPhone’u dik pozisyonda tutacak şekilde mekanda dolaşır.
Mekandaki duvar/duvarlara etkileşimli bir ses performansı sunulabilmesi için elektronik bileşenler yerleştirilmiştir.
Bu şekilde ziyaretçinin hareketleri ve yön bilgisi, iPhone tarafından mekanda ve duvar boyunca işlenerek, yerleştirmenin tasarımlanmış üç boyutlu ses uzayını gerçek zamanda iletir.
Sinan Bökesoy


1971.
Sanatçı, besteci ve profesyonel ses yazılımı geliştiricisi olarak aktif olan Sinan Bökesoy, eğitimine / akademik çalışmalarına ve uluslararası kariyerine Paris/Fransa’da devam etmiştir.
Paris Universitesi, Prof. Horacio Vaggione direktörlüğünde  doktorasını tamamlayan Bökesoy, konusunda dünyanın belli başlı bütün akademik kurumlarında ve organizasyonlarında çalışmalarını sunma imkanı bulmuş ve özellikle mikro ses sentezleme üstüne kompozisyonları, robotik enstrumanlar ile performansları ve geliştirdiği Cosmosƒ gibi yazılımları dünya çapında bilinmektedir.
Kendi kurduğu sonicPlanet™ ve sonicLAB™ çatıları altında ileri düzey ses sentezleme ve artırılmış ses gerçekliği üstüne ürünler geliştirmekte ve bunları sanatsal çalışmalar ile desteklemektedir.


Sanatorium 

Asmalı Mescit Mah. Asmalı Mescit Cad.
No:32/A Beyoğlu İstanbul