29.9.16

Yuşa Yalçıntaş : Causa suiYasa - 2016 / kagit uzerine kursun kalem ve kuruboya
Pi Artworks İstanbul, Yuşa Yalçıntaş'ın son dönem yapıtlarından oluşan kişisel sergisini duyurmaktan mutluluk duyar.

Çalışmalarıyla insanlık tarihini, medeniyetlerin kökenini araştıran Yuşa Yalçıntaş, yeni serisinde, resim ve yerleştirmelerinden oluşan bütüncül bir anlatı kurguluyor.
Çizimlerini inanç, davranış bilimi ve evreni anlama çabası olarak gören sanatçı, mitoloji, felsefe gibi alanların ışığında çağdaş bir ikonografi yaratıyor.

Yalçıntaş'ın kompozisyonlarında, tek tip çocuk figürleri ve gerçek dışı mekan betimlemeleri göze çarpar.
Sanatçının resimlerinde, çocuk oyunu olarak da yorumlanabilecek ritüeller gözlenir.
Bu mistik ritüeller, aynı zamanda madde dünyasını da şekillendirir.
Resimlerinde sıkça rastlanan çocuk figürlerinin her birinin bir rolü, her nesnenin de bir işlevi vardır.
Betimlediği mekan ve objeler, kendi içerisinde bir işlevi ve çalışma prensibi olan makineler olarak da algılanabilir.
Çocuk figürleri ise aynı zamanda, sanatçının insan davranışlarının kökenine inmesini sağlayan sembollerdir.

Sanatçı son serisine, yapımla yıkımı, aydınlıkla karanlığı, altla üstü bir arada barındıran ve bu biraradalığı varoluşun kaçınılmaz bir gereği olarak gören bir tutumla yaklaşıyor.


Deney - 2016 / kagit uzerine kursun kalem ve kuruboya -75x150cm

Onun birlikte işlediği bu karşıt gibi görünen taraflardan bir denge doğuyor.
Her varlığın bir yapıcı bir de yıkıcı tarafı olduğuna dikkat çeken Yalçıntaş'ın sanatı, tüm unsurları doğayla ilişki içerisinde ele alıyor ve paganizm öğretisiyle etkileşime giriyor.

Sanatçı, doğrudan anlatım yolunu benimsemese de, işlerinin belirli referansları ve kompozisyonlara işlenmiş ipuçları var.
Kendini hemen açık etmeyen bu yapıtlar, meraklı gözler için keşfedilecek detaylarla dolu.

Yalçıntaş'ın özel bir amaç için tasarlanmış ve bu amaçla bir araya getirilmiş unsurlar içeren kompozisyonları, birer tiyatro sahnesini andırır.
Hangi zaman dilimine ait olduğu belirsiz olan bu kurgular, başı ve sonu belli hikayelerden çok, bir performansı aktarır.
Arkaik çağlara kadar uzanan bu işler, aynı zamanda günlük hayatla ilişkilidir.

Bu serginin kurgusunda, yüzlerce yıllık tapınak kültürü, bu kültüre dair ritüeller ve mimari özellikler ağırlık kazanıyor.
Sanatçı, hem tek tek işlerini hem de sergi mekanını, mistik bir mekan gibi ele alıyor.
Sonuçta ortaya, aleni olmayan, sadece çizimler ve yerleştirmelerle oluşan; ruhani boyutla madde dünyasının, görünenle görünmeyenin, güçle kararlılığın iç içe geçtiği, hayali bir tapınak çıkıyor.
Yuşa Yalçıntaş


d. 1985.
Katıldığı başlıca sergiler arasında Nevgeneration: Oyun Parkı, Galeri Nev Ankara (2015); Genç Koleksiyonerler, Elgiz Müzesi (2014); by Marcus Graf, Papko Sanat Merkezi (2014); Başıbozuk, The Empire Project (2013); Sınırlar Yörüngeler, Siemens Sanat (2011) bulunur.

Sanatçı, yapıtlarının yer aldığı Viennafair'deki Diyalog: Türkiye'den Sanat (Avusturya, 2012); La Catedral Studios'ta açılan Helsinki Connection (Dublin, İrlanda, 2011); Neurotitan Galeri'deki Destroy İstanbul (Berlin, Almanya, 2011); Kuvataideakatemia'daki Boundaries (Helsinki, Finlandiya, 2010) sergileriyle uluslararası anlamda görünürlük kazandı.

Son dönem yapıtları, Pi Artworks tarafından 2015 yılının Kasım ayında düzenlenen Contemporary İstanbul fuarında sergilendi.
Yuşa Yalçıntaş : Causa sui


1 Ekim - 5 Kasım 2016

Ön gösterim: 30 Eylül Cuma, 18:30 - 20:30

Pi Artworks İstanbul

İstiklal Cad. Mısır Apt.
Galatasaray - Beyoğlu
İstanbul

En yakın metro istasyonu: Şişhane