3.4.18

Ramazan Can : Evvel Zaman İşi


Albıs II (Özdeşim) 2016
1 Mart - 20 Nisan 2018 tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary, güncel sanatın öne çıkan genç isimlerinden Ramazan Can'ın son beş yıl içinde ürettiği çalışmalarını bir araya getiren Evvel Zaman İşi isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Modern hayatın beraberinde getirdiği sorunlara dikkat çekerken, geçmişle bugün arasında köprü kuran Ramazan Can, çalışmalarında “ilkel” yaşamlardan unutulmuş anekdotlar sunuyor.

Şamanizm, ritüeller, totemler ve Anadolu’ya has geleneklerden ve mitolojiden esinlenen sanatçı, Evvel Zaman İşi isimli sergisinde, izleyiciyi aynı zamanda kendi iç dünyasına ve çocukluk anılarına doğru yolculuğa davet ediyor.

Çocukluğunda geçirdiği rahatsızlıkların tedavisi için götürüldüğü sağaltıcı ritüellerinin ilk ürettiği işlerin besleyicisi olduğunu belirten Ramazan Can, sonrasında ritüeller üzerinde yaptığı araştırmalar neticesinde, bu tarz tedavi yöntemlerinin İslamiyet’ten önce Anadolu’da hakim inanç sistemi olan Şamanizm’e dayandığını ve mitolojik kaynaklı bazı geleneklerin günümüze kadar geldiğini görür.
Halen devam eden benzer alışkanlıklar, sanatçının güncel sorunları Şamancıl bakış açısıyla ele almasına yardımcı olur.

Ramazan Can

Sanatçı kendi kimliğini, hafıza ve zaman gibi kavramları tanımlarken ilhamını doğup büyüdüğü topraklardan alır ve bir zamanlar göçebe olup sonra yerleşik hayata geçmiş insanların yaşadığı bölgelere ait hikayelerin peşine düşer.

Özellikle eleştirel teori ve kültürel hafıza konuları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Andreas Huyssen’in “Her anımsama kopmaz biçimde geçmiş bir olaya ya da deneyime bağlı olsa bile, herhangi bir anımsama ediminin zamansal statüsü hep şimdidir,...geçmişin kendisi değil. Belleği oluşturan, geçmiş ile şimdi arasındaki bu çok ince yarıktır...” söyleminden hareketle, Ramazan Can, belleği canlı tutan ve sanatsal yaratıcılığı besleyen geçmişle şimdi arasındaki bu yarığı görmemize yardımcı olur. 


Münazara III (Özdeşim serisi) 2016, 18x27cm


Güncel sorunlara cevap ararken izlediği bu metodoloji, sanatçının geçmişle bugün arasındaki bağlantıları kurabilmesini sağlarken, modern olanla ilkel olanı da karşılaştırmasına vesile olur.
Hatta daha da ileri giderek, modern olanın ortaya çıkardığı sorunların çözümünde ilkel olanın metotlarını kullanmanın akıllıca olabileceğini varsayarak bu duruma göndermeler yapan birkaç serilik işler üretmesine yol açar.

1 Mart Perşembe günü açılışı gerçekleşecek olan “Evvel Zaman İşi”, sanatçının 2013-2018 yılları arasında, ölüm ve yaşam; beden ve ruh; ritüeller ve totemler ve Şamanizm konuları üzerine ürettiği resim, enstalasyon, heykel, halı ve dokuma çalışmaları farklı başlıklar altında sunuyor ve izleyiciyi Can’ın iç dünyasını, çocukluk anılarını ve güncel konuları algılama biçimlerini bir arada deneyimlemeye davet ediyor.

Ramazan Can’ın kişisel sergisi “Evvel Zaman İşi”, 1 Mart - 20 Nisan 2018 tarihleri arasında Anna Laudel Contemporary’de görülebilir.

Adres: Bankalar Caddesi 10 Karaköy, Beyoğlu 34421 İstanbul