8.2.18

Osman Dinç: Balmumu Arıların Alın Teridir


Osman Dinç'in kişisel sergisi, Balmumu Arıların Alın Teridir, 10 Şubat – 28 Mart 2018 tarihleri arasında Pi Artworks İstanbul'un Karaköy'deki yeni yerinde açılıyor.

Dinç; çelik, alüminyum, taş ve daha birçok malzemeyi kullanarak form verdiği heykellerinde çeşitli pratiklerden besleniyor.
Kavramları heykelleriyle şekillendiren Dinç, bu sergisinde insan emeğinin değerini hatırlatarak, yüceltiyor ve şiirsel bir dizilim ile sunuyor.

Osman Dinç, malzemeleri şekillendirerek objeye dönüştürdüğü heykellerini bağımsızlaştırır ve kendine özgü anlatımları ile izleyiciyi diyaloğa davet eder. Maddenin özünü kaybetmeyen formlar; doğa, kültür ve teknik ile bir araya gelir. Duygu ve düşüncelerimize nesneler ile ayna tutar ve yeni bir diyalektiğin ortaya çıkışını mümkün kılar.


Heykellerde boy gösteren düşünceler, minimalist bir yaklaşımla görünmez olanı görünür kılıyor. Unutulmuş değerlerin temelini araştırdığı çalışmalarında ham maddeyi koruyarak onu plastik sanatlar diline kazandırıyor. Minimal hatlarla ortaya çıkan eserlerdeki düzen ile sanatçının yararlandığı farklı disiplinler bir bütünlük oluşturuyor. Küresel ekonominin işleyişi bağlamında işçinin emeğinin riyakarlığa uğramasına vurgu yapan sanatçı, kültürel örüntüler ve sosyal bellek aracılığı ile bu durumu farklı konularla da ilişkilendirerek tarihsel bir düzenle sarmalıyor.

Sergide, farklı materyallerden oluşan fakat birbiri ile iletişimde olan çok sayıda heykel yer alıyor. Sergiye ismini veren 100 adet alüminyum dökümle yapılan ve içleri balmumu ile dolu çanaklardan oluşan enstalasyon güçlü bir kurgusal anlatımla izleyici ile buluşuyor. Çelikten kayıklar ve içine su hapsedilmiş çelik küreden oluşan düzenlemeler ve su saati gibi, doğanın kaynaklarının referans alındığı heykeller fikirlere dönüşüyor. Kullanılan malzemelerin diliyle desteklenen düşünceler, dünyanın işleyiş biçimini anlatan hikayenin temelini oluşturuyor. Günlük objelerin ortak belleğimizdeki ağırlığıyla seyirciyi uyanışa davet ediyor.
Osman Dinç, d. 1948.
Sanatçının başlıca sergileri; Saygı II, Bozlu Art Project, Istanbul, Türkiye (2016); What’s The Riddle, Pi Artworks London, İngiltere (2016); Bir Dünya Hikayesi (kişisel), Cer Modern, Ankara, Türkiye (2014); Les Jeux De l'Eau Et du Miel, L'Agart, Amilly, Fransa (2014); Fair Signe, Maison d'art Contemporain Chailloux, MACC, Fransa (2014); Teorem (kişisel), Pi Artworks İstanbul, Türkiye (2014); Cosmic Touch, Espace Art Roch, Paris, Fransa (2013); Osman Dinç (kişisel), Siyah Beyaz Sanat Galerisi, Ankara, Türkiye (2011).
Dinç'in çok sayıda ödülü bulunmaktadır, bunlardan bazıları; Ankara Sanat Kurumu (2002), Yılın Heykeltıraşı, 1993 UNESCO Yılın Heykeltıraşı ve üç kez ödül aldığı Devlet Resim Heykel Müzesi ödülü.
Yer aldığı koleksiyonlar arasında Les Tanneries, Centre d'art Contemporain, Amilly, Fransa; The Art Collection of the Municipality of Paris, Fransa; Istanbul Modern, Türkiye; Merkez Bankası Koleksiyonu, Türkiye; The Musée de Annecy Collection, Fransa; ve Devlet Resim Heykel Müzesi, Ankara, Türkiye bulunmaktadır.

10 Şubat - 28 Mart 2018

Pi Artworks İstanbul
Mumhane Cad. No: 50/3
Karaköy - Beyoğlu
İstanbul
En yakın toplu ulaşım: Tophane Tramvay Durağı