20.11.16

SALT Galata: Kim Kimi Güverteden Atar?Oliver Ressler
Kim Kimi Güverteden Atar?, Oliver Ressler’in 2004’ten 2016’ya göç, sınırlar, yurttaşlık, sermaye ve alternatif ekonomileri irdeleyen üretimlerinden oluşuyor.

Sergideki işler, güncel meseleleri devlet politikaları açısından birbiriyle ilişkilendirmek yerine, bunların süregelen bir küresel krizin iç içe geçmiş yüzleri olarak okunabileceğine işaret ediyor.

SALT Galata’ya yayılan sergi, sanatçının Dario Azzellini ile ortak üretimi olan üç kanallı video enstalasyonu Occupy, Resist, Produce [İşgal Et, Diren, Üret] (2014/2015) ile The economy is wounded – let it die! [Ekonomi yaralı - bırakın ölsün!] (2016) adlı baskısını da içeren fotoğraf işleri, duvar yazıları, film ve enstalasyonlarını bir araya getiriyor.

2016 yazında İstanbul’da çekilen ve serginin merkezinde yer alan işlerden There are no Syrian refugees in Turkey [Türkiye’de Suriyeli mülteci yok], kurumsal Avrupa’dan “iltica” dilenmeyi reddederek hayatını burada sürdürmeyi seçen Suriyeli bireylere odaklanıyor.

Batı’daki “mülteci tartışmaları”nın tüm bakış açısını sessizce tersine çeviren film, Suriyeli mültecilerin anlatımları temelinde Türkiye ve Avrupa’nın politikalarına dair siyasi bir analiz geliştiriyor.

Kim Kimi Güverteden Atar? 

23.11.2016 – 15.01.2017
SALT Galata