26.7.16

Pi Artworks İstanbul: Emre Namyeter : Now I See or Do I?Pi Artworks İstanbul, Emre Namyeter'in resim, heykel ve lightbox gibi mecralarda ürettiği işleri bir araya getiren, Now I See or Do I? başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Genç sanatçının yapıtları son olarak, Contemporary Istanbul fuarının son edisyonunda izleyiciyle buluşmuştu.

Emre Namyeter, merakın ve deneyselliğin onu sürüklediği yolda kendi ürettiği boyaları, çeşitli dökme teknikleriyle ve çoklu katmanlar halinde ahşap paneller üzerine uygulayarak soyut resimler yapar.
Uzun süreli hazırlık aşamasının ardından, işin uygulama kısmı, önceden planlanmayan, sanatçının o anki hissiyatı, ritmi ve hareketleri doğrultusunda, doğallıkla gelişen bir süreçtir.

Namyeter'in soyut kompozisyonları, izleyicinin algısına sınırsız imkanlar tanır; çokça açık kapı barındırır.
Ne de olsa bir yerde, herkesin gördüğü, kendi algısının, zihninin, birikiminin bir yansımasıdır. Dünyayı, dolayısıyla sanatı anlamlandırmanın geçmişten, deneyimlerden ve çevreden bağımsız olamayacağının, bakılan aynı olsa da görünenin herkeste değişeceğinin farkındadır sanatçı.

Ancak yine de optik algının sınırlarını genişletme çabalarından vazgeçmez.
Kullandığı malzemeler de, bu çabayı destekler niteliktedir. Örneğin boyaları, resimlerin farklı ışıklandırmalar altında, hatta günün farklı saatlerinde değişen şekillerde izlenebilmesini sağlar. İzleyenin görsel algısı gibi, eserlerin görünümü de sabit değildir.

İsimsiz, 2016, ahşap üzerine yağlıboya, ç: 150 cm


Önceki serilerine farklı teknik yaklaşımlar getirerek yeni bir boyut kazandıran sanatçı, sergideki, tavana asılı duran heykel yerleştirmesinde, kendi resimlerinde yarattığı soyut kompozisyonlardan ilham alır.
Estetik açıdan da resimlerle tutarlılık gösteren bu yerleştirme, her yönden izlenebilecek ve izleyici hareket ettikçe farklı algılanabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Lightbox yapıtlar ise William Blake'in "Eğer algı kapıları temizlenseydi, her şey insana olduğu gibi görünürdü; sonsuz..." sözüne gönderme yapar.
 Namyeter'in aynalar kullanarak ışığı ustalıkla yönlendirdiği, etkileyici bir derinlik hissi yaratan ve bakanı içine çeken bu yapıtları, bir anlamda sonsuzluğa ulaşmaya, yani görsel algıyı özgür kılmaya çalışır.

Emre Namyeter, d. 1984. Seçilmiş sergileri arasında Contemporary Istanbul '15, Türkiye (2015); 111 Minna Gallery, San Francisco, ABD (2015); Şimdi Değil (kişisel), Çağla Cabaoğlu Gallery, İstanbul, Türkiye (2014); Spring Show, Palace of Fine Arts, San Francisco, ABD (2013) bulunur. 2010 yılında Salzburg Güzel Sanatlar Akademisi'nde öğrenim gören sanatçı, 2012 yılında San Francisco Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmiştir. Öğrenimine Concordia University Intermedia'da devam etmektedir.

Emre Namyeter: Now I See or Do I?


Pi Artworks İstanbul
İstiklal Cad. Mısır Apartmanı 163/4 Beyoğlu

28 Temmuz - 10 Eylül 2016

Ön gösterim: 27 Temmuz Çarşamba, 18:30 - 20:30

10.00 - 19.00 (Pazar günleri hariç)