7.3.15

Servet Koçyiğit sergisi 'Burası Benim Adam' Rampa'da!.Servet Koçyiğit'in Rampa'daki ikinci solo sergisi Burası Benim Adam, sanatçının son üç yılda ürettiği kolaj, video ve heykel çalışmalarını içeriyor ve pratiğinde yepyeni bir döneme işaret ediyor.

Sergi başlığında önerilen otobiyografik alan, Koçyiğit'in araştırma, ölçümleme, işaretleme, iz sürme ve bilgiyi harmanlama eylemleri üzerinden çevresindeki dünyayı anlama çabasıyla, son zamanlarda benimsediği haritalama metodolojisinin ilk evresini oluşturuyor.

Rampa'da ilk defa gösterilen yeni büyük ölçekli kolaj serisinde Koçyiğit, haritalandırma eyleminin temsili dilini, uzun süredir üretim pratiğinin parçası olan el işçiliği ile uyguluyor.

Elle dikilmiş yüzeyler üzerinde hayali coğrafyalar betimlerken, veri sıkıştırmaya yönelik haritalama sistemini benimsiyor.
Sanatçı bu haritalarla dikiş dikme eylemi ile mesafe kat etmek arasında -fiziksel olarak seyahat etmek veya mecazen ilerleme fikri ile- şiirsel bir paralellik öneriyor.
Sergide, üzerinde yaşadığımız ve durmadan dönüştürdüğümüz bu dünyaya ilişkin referanslar, yeni ürettiği video, heykel ve enstalasyonda da devam ediyor.
Sanatçının yaratılış hikâyeleri ya da aşka dair oyuncu yaklaşımı, sınırlarla ilgili sorgulamalarını da bir adım öne taşıyor.
Koçyiğit sabırla kendi alanlarının haritasını çıkartıyor.

Servet Koçyiğit'in bu yeni yol çizelgesi, kullandığı sanatsal dilde bir kaymanın sinyallerini veriyor ve en geniş anlamıyla haritalandırma kavramını ele alarak, limitler, aşılan sınırlar ve ufukta bekleyen engelleri kişisel bir soruşturma kapsamına alıyor.


Burası Benim Adam aidiyet, yer ve yersizlik, evini sırtında taşıma gibi fikirleri irdeleyen uzun soluklu bir projenin başlangıç noktası.
Sanatçının haritalama projesi bu kişisel soruşturmadan başlayıp genişleyerek sosyal, ekonomik ve zihinsel haritalamalarla halihazırda devam eden bir süreç.

Servet Koçyiğit'in son on yıllık dönemdeki sanatsal üretimi günlük olguların çevresinde şekillendi ve bu durumların özündeki sıra dışı özellikleri betimleyerek onların (ister kişisel, isterse kolektif olsun) hastalığa, absürtlüğe ve anormalliğe yakınlığını ifşa etti.
Önceki üretimlerinde, tek cümlelik şakalar ve haftalık karikatür dergilerinin erkeksi mizah anlayışına yakın bir üslup ile bir ev kadınının takıntılı ve nevrotik elişi üretimini kendine mal etmek arasında gidip gelen sanatçı, şimdiye dek kendini şizofrenik bir ikilikte konumlandırıyordu.
Koçyiğit'in Rampa'daki ikinci tek kişilik sergisi olan Burası Benim Adam ise haritalama eylemi aracılığıyla sanatçının pratiğinin bu iki ayrıksı tarafı arasında bir uzlaşma çabasına işaret eden yepyeni bir döneme evriliyor.


Burası Benim Adam

Servet Koçyiğit

10 Mart - 18 Nisan 2015

Salı - Cumartesi
11:00 - 19:00


RAMPA
Şair Nedim Caddesi No: 21a
34357 Beşiktaş-İstanbul