08/09/2014

Marcel Broodthaers: 'Words, Things and Concepts / Sözcükler, Nesneler ve Kavramlar


Akbank Sanat, 2014-2015 sezonunu dünya çapında bir sergiyle açıyor.

20. yüzyıl kavramsal sanatının en önemli kurucularından biri olan ve başlı başına bir ‘ekol’ olarak kabul edilen Belçikalı kavramsal sanatçı ve şair Marcel Broodthaers’ın Sözcükler, Nesneler ve Kavramlar (Words, things and concepts) isimli sergisi, 25 Eylül – 29 Kasım 2014 tarihleri arasında Akbank Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak.

Serginin yan etkinlikleri arasında çeşitli konferanslar, film gösterimleri de yer alacak.

Marcel Broodthaers’ın en geniş koleksiyonuna sahip Ghent’teki S.M.A.K. müzesi işbirliği ile hazırlanacak ve küratörlüğünü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın yaptığı sergi, Marcel Broodthaers’ın yapıtlarının dünyada ilk kez bu genişlikte sergilenmesi dolayısıyla büyük önem taşıyor.


Çok geniş bir alana yayılan kavramsal yapıtlarında yazıyı, sözcükleri ve metinleri birer özne olarak kullanmasının yanı sıra, ‘hazır nesneleri’ yapıtlarının odağına yerleştiren Marcel Broodthaers, bununla kalmayarak bir süre sonra kuramsal düzeyde de ayrıntılı olarak çalışarak kavramları sanatının bel kemiği haline getirdi.

Marcel Broodthaers (1924, Brüksel – 1976, Köln) hakkında:

Marcel Broodthaers yazar, şair, sinemacı, fotoğrafçı, gazeteci ve görsel sanatçı olarak üretim yaptı.
Brüksel’in entelektüel yaşamında aktif bir şekilde yer aldı.
1960 yılına kadar iki şiir kitabı yazdı ve bir film yaptı.
Görsel sanatçılık kariyeri 1964  yılında, Pense-Bête adlı son şiir kitabının 50 nüshasını alçı içine yerleştirmesiyle başladı.
Broodthaers, aynı yıl açtığı kişisel sergisinde, çoğunluğu sözlü-görsel kinayeler içeren gündelik nesne, sözcük, yazı ve çocuksu çizimlere yer verdi.
Kitap ve kataloglar ile duvara asılmış tuvallerden plastik rölyeflere dek her şeyin üstüne baskı yaptı.
Bir nesne, imgesi ve sembolü ile içerdiği anlam arasındaki ilişkiyi saptamak üzere çeşitli mecraları kullandı.
Nesneleri günlük hayattaki tasniflerinden bağımsızlaştıran sanatçı, algının temellendiği mantığı irdelemek amacıyla bunları yeni ilişkiler içerisinde sergiledi.
1961 yılı itibariyle, “système de lecture” (okuma sistemi) ya da “Foto-film” şeklinde tanımladığı slayt gösterimleri hazırlamaya başladı.


Broodthaers, verili anlamların bağlamı ile bir sanat eserinin algılanmasında kurum, sunum ve yazının rolünü inceledi.
1968 yılında Brüksel’deki evinde, kartpostal, resim ve eser sandıklarından oluşan kavramsal bir “Modern Sanat Müzesi” kurdu; bunu, çeşitli enstalasyonlar izledi.
Müzenin kurumsal materyalleri vardı; davetiyeler gönderilmiş ve “direktör” açılış konuşması yapmıştı.
Sandıklar duvara dayalıydı ama sanat eserleri görünürde yoktu.


www.akbanksanat.comYorum Gönder