16.05.2014

k-ömür

kömür akıyordu kömür gözlerinden
kömür terliyordu alnı kömür

kömür soluyordu ciğeri
kömür oluyordu usulca
kömürle ölüyordu

ki biliyordu ve çaresizdi
kömürden ibaretti kimi ömür