25.11.13

'Hyphologie' Sergisi Sanatorium’da


Sanatorium’da yılın son sergisi, Fransız ve Türkiyeli sanatçıları bir araya getiriyor.

28 Kasım’da açılacak “Hyphologie” başlıklı sergi, sanatçıların günümüze ait toplumsal ve sanatsal bir konuya ilişkin bakış açılarını karşılaştırırken Avrupa içinde ve dışındaki sınırları yok etmeyi deniyor.

Sanatorium’da yılın son sergisi, beşi Fransız, dördü Türkiyeli 9 sanatçının işlerini bir araya getiriyor.

28 Kasım- 28 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek “Hyphologie” başlıklı sergi, gerçekliği “bizim milenyumumuzun ana hasta karakteri” olarak tanımlıyor ve sanatçıların işleri aracılığıyla gerçeklik kavramını sorguluyor.

Ludovic Bernhardt ve François Ronsiaux küratörlüğünde gerçekleşecek sergi; eleştirel, kurgusal veya şiirsel yöntemleri kullanarak insanlığın “soğuk”, büyüsü bozulmuş bir dünyayla, cansız göstergelerle, maddelikten çıkmış resimlerle ve toplumdan kopuk politikalarla yüzleş(eme)me sorununu masaya yatırıyor.

Serginin küratörlerinden Ludovic Bernhardt’a göre “Hyphologie” sergisi, Fransa ve Türkiye’den sanatçıların gösterge ve gerçeklik algılarından yola çıkarak şaşırtıcı ortaklıklar kuruyor ve böylece sınır dediğimiz şey de silinmiş oluyor: “Kurgusal bir kartografi, buz gibi bir şehir manzarası, ülke bayraklarının eleştirel bir şekilde üst üste gelmesi, tıbbi kutulardan oluşan bir diyagram, minimalist bir şiirin ses dalgalarıyla transkripsiyonu, bir fay çizgisinin ışıltılı bir şekilde resmedilmesi, flüoresan tüplerin modellenmesi, sanayi soğukluktaki optik işaretler, hijyenik mekansal içerikli bir resim..

Burada sunulan eserler alt üst olmuş, bir nevi semiyotik, duygusal ve sosyal sistem tarafından soğutulmuş gerçekle ilişkiye dair eleştirel bir sorgulama için birer araç gibi konumlanıyorlar.
Sanatçılar için göstergenin ve gerçeğin aseptik hale gelmesinin -biraz da tefekkürle- irdelenmesi ve teşhis edilmesi söz konusu olduğunda, Avrupa içinde ve dışındaki sınırları yok etmeyi deniyor.”

Fransa ve Türkiye’den sanatçılar bir arada

Sergide Türkiye’den disiplinlerarası sanatsal üretimleriyle dikkat çeken genç sanatçı Kerem Ozan Bayraktar, insanların teknolojik çağa adaptasyonuna ve metafizik olaylar karşısındaki inançlarını sorgulamaya odaklanan resimleriyle bildiğimiz Erdem Ergaz, çalışmalarında endüstriyel formları bir araya getiren sanatçı Can Ertaş, ilk kişisel sergisi “C://Still_Life”ta kullandığı hiperrealist ve üç boyutlu simülasyon tekniğiyle dikkat çeken Yağız Özgen; Fransa’dan ise, çalışmaları New York Times'da övgüyle karşılanan Paris merkezli kooperatif Société Réaliste, iki yıl önce yine Sanatorium’da açılan “Haritalar” sergisiyle kartografik ve politik temsilleri büyük ilgi gören Ludovic Bernhardt, multimedya enstelasyonları ile elektronik ses üretimleriyle dikkat çeken Art of failure, ışık enstelasyonları ve harita temsilleri ile bilinen Stéfane Perraud ve katastrofik hayal gücünü yansıtan kurgusal fotoğraflarıyla François Ronsiaux’un işleri yer alacak.

Küratörler: François Ronsiaux & Ludovic Bernhardt

Sanatçılar: Art of failure, Kerem Ozan Bayraktar, Ludovic Bernhardt, Erdem Ergaz, Can Ertaş, Yağız Özgen, Stéfane Perraud, Société Réaliste, François Ronsiaux.

Açılış: 28 Kasım 2013, 18:30

Dorota Kieszcz'in multimedya performansı: 30 Kasım 2013 17:00