13.4.22

Pera Müzesi'nde yeni sergi: Ve Şimdi İyi Haberler


Charlie White, Genç İdol #1 (Kız Çalışmaları’ndan), 2008

Kitle iletişim araçları ve sanat arasındaki ilişkiyi odağına alan Ve Şimdi İyi Haberler sergisi, Annette ve Peter Nobel Koleksiyonu’ndan kapsamlı bir seçkiyi bir araya getiriyor. 

Christoph Doswald’ın küratörlüğünde gerçekleşen sergi, yalnızca modern sanat tarihinin hatlarını izlemekle kalmıyor son 150 yılın, bilim, kültür ve siyasetteki en can alıcı meselelerini ele alan bir çalışma alanı niteliği de taşıyor. 

Resim, fotoğraf, kolaj, desen, yerleştirme, video gibi farklı ifade araçlarıyla 164 sanatçının 300’e yakın eserinin yer aldığı sergi, modern ve güncel sanatın en önemli dönemlerini izlemeye olanak sağlıyor.


Allen Ruppersberg, Gelecek Bir Duvar Resmi İçin Notlar (Agnes Martin), 2020

Düşünsel bir başlangıç noktası olarak gazeteden yola çıkan Ve Şimdi İyi Haberler, metin ve haber ilişkisine, fotoğrafın bulunmasının toplumu nasıl şekillendirdiğine ve totaliter sistemlerin kitle iletişim araçları üzerindeki güçlü etkisine odaklanıyor. 

II. Dünya Savaşı sonrası barış hareketi, medya endüstrilerinin tüketim kültürüyle ilişkisi, küreselleşmeyle birlikte sanatta öne çıkan eleştirel medya söylemi gibi önemli dönüm noktalarına işaret ediyor. 

Sergi, toplumsal cinsiyet, din, etnik köken gibi kavramların sanat ve medyadaki dönüşümünü ve sosyal medya toplumunun gelişimini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. 


Eric Bachmann, Bahnhofplatz, Zürih 1966


Pera Müze

Ve Şimdi İyi Haberler

Nobel Koleksiyonu'ndan Eserler

13 Nisan - 7 Ağustos 2022Sergi Kataloğu

Sergiye eşlik eden yayında koleksiyoner Annette ve Peter Nobel’in “Sergi Üzerine Notlar” yazısı Friedrich Dürrenmatt’ın ironik bir dille kaleme aldığı kısa metnine de yer veriyor. Christoph Doswald küratöryel metninde serginin bölümlerini detaylı bir şekilde ele alıyor. Dorothea Strauss “Daha Çok Işık! Resimleri Okumak” başlıklı metninde kişisel tecrübelerinden yola çıkarak sanatla ilişkilenmenin çeşitli yollarından bahsediyor. Son olarak Felix Uhlmann ve Cristina Bognuda “Sanat Özgürlüğü ve Sanatın Teşvikine İlişkin On Tez” başlıklı makalelerinde sanat ve hukuk ilişkisine odaklanıyor. Yayın, aynı zamanda, sergide yer alan çalışmaların görselleri ile serginin bölümlerine dair kısa metinleri bir araya getiriyor.